Kim'derdagverblijf

Lange wagenstraat 9c, 5126 BA Gilze

(0161) 456 505

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

Kim'derdagverblijf

(0161) 456 505

Lange wagenstraat 9c, 5126 BA Gilze

Vierogenprincipe

Protocol vierogenprincipe

Bij de dagopvang werken we volgens het vierogenprincipe. Dit betekent niet dat er continu iemand moet meekijken of meeluisteren, maar dat op elk moment de reële kans bestaat dat er een volwassene meekijkt of meeluistert. Het vierogenprincipe houdt daarom ook niet in dat er op een groep kinderen altijd twee pedagogisch medewerkers moeten zijn.

Spetters geeft op de volgende wijze invulling aan dit principe. Deze invulling is afgestemd met de oudercommissie:

Het bieden van veiligheid bij Spetters

Bij Spetters besteden we veel aandacht aan het werken van het groepsgevoel, de band tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers onderling. We luisteren goed naar wat er bij de kinderen leeft en nemen hen en hun emoties serieus. Hierdoor ontstaat er een vertrouwensrelatie. Vanuit deze basis streven wij ernaar om het kind zoveel mogelijk geborgenheid en veiligheid te bieden. We bieden zoveel mogelijk een vaste structuur en geven grenzen aan. Dit geeft duidelijkheid en rust.

Fysieke ruimtes

 • Groepsruimtes: De groepen zijn aan elkaar gekoppeld door middel van onze gezamenlijke keuken. Er zijn deuren en wanden voorzien van glas, waardoor er van alle kanten (verschoonruimte, buiten, keuken, kantoor en andere groep) zicht is op de groepen. De kindertoiletten bevinden zich in de groep.
 • Slaapruimtes: Aangrenzend aan de verschoonruimte bevinden zich de slaapruimten. Deze zijn alle voorzien van raampjes.
 • Buitenruimte: Vaak maken de twee groepen op dezelfde tijd gebruik van de ruime buitenspeelplaats en zijn er dus twee pedagogisch werkers aanwezig. Ook wanneer er 1 pedagogisch werker buiten is, is vanuit de buitenruimte zicht op beide groepen en andersom.

Pedagogisch werkers

Spetters is een kleinschalig kinderdagverblijf wat werkt met vaste pedagogisch werkers met negenurig werkdagen op vaste groepen. We hebben een open aanspreekcultuur. Bij Spetters staat een vaste, solide groep met pedagogisch werkers die er al jarenlang werkzaam zijn. Dat schept een sterke eigen cultuur. Daardoor wordt afwijkend gedrag ook onmiddellijk gezien en aangekaart.

Elke pedagogisch werker is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en staat ingeschreven in het Personenregister kinderopvang (PKR). Zij worden continue gescreend. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben. Bij een overtreding gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de eigenaar van het kinderdagverblijf.

Verwante regels binnen Spetters

 • Pedagogisch werkers handelen conform meldcode kindermishandeling.
 • Kinderen worden volgens KIJK! methode geobserveerd.
 • Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel en voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Ouders worden gebeld wanneer hun kind na half 10 nog niet aanwezig is.
 • Kinderen worden niet aan anderen meegegeven zonder toestemming van de ouders.
 • Kinderen kunnen niet zelf de poort naar buiten openen.

Vragen?

Als je hier vragen over hebt kan je altijd contact opnemen met Kim Peijs.

 

Visie
Normen & waarden
Betrokkenheid
Oudercommissie
GGD Rapporten
Vierogenprincipe
Wat zijn de kosten?
Kinderopvangtoeslag