Kim'derdagverblijf

Lange wagenstraat 9c, 5126 BA Gilze

(0161) 456 505

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

Kim'derdagverblijf

(0161) 456 505

Lange wagenstraat 9c, 5126 BA Gilze

Betrokkenheid van de ouders

Wij zijn trots op onze kinderen en ons kinderdagverblijf. Die trots delen we graag met jullie. Er is een oudercommissie die adviseert en meedenkt over zaken binnen de kinderopvang. Wij staan open voor wensen, opmerkingen en suggesties. Heb je een wens, opmerking of suggestie? Laat het ons weten. Dan kunnen we samen kijken of dit haalbaar is.
 

Peuterbeleid

De pedagogisch medewerkers zorgen voor onze peuters en begeleiden ze in hun ontwikkeling. Aandacht voor de ontwikkeling in de voorschoolse periode helpt peuters om een goede start te maken in het basisonderwijs.

Dit doen wij door:
Peuters doelgericht te stimuleren in hun ontwikkeling. Van onze pedagogisch medewerkers wordt verwacht dat zij kinderen op een goede manier betrekken, interacties met en tussen kinderen stimuleren en kinderen op diverse manieren ondersteunen en uitdagen. Dit vergt specifieke vaardigheden en kennis van pedagogisch medewerkers.

De ontwikkeling van peuters wordt ondersteund door onze Kijk! observatiemethode. Het is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief gebied. Goed kijken naar en observeren van de ontwikkeling van kinderen staat centraal. Het hanteren van deze systematiek draagt bij aan een goede overgang van kinderen tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen en de totstandkoming van een doorlopende ontwikkel- en leerlijn.
 

Visie
Normen & waarden
Betrokkenheid
Oudercommissie
GGD Rapporten
Vierogenprincipe
Wat zijn de kosten?
Kinderopvangtoeslag