Kim'derdagverblijf

Lange wagenstraat 9c, 5126 BA Gilze

(0161) 456 505

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

 • Uw kind is ONZE SPETTER!

  Bij kinderdagverblijf Spetters

Kim'derdagverblijf

(0161) 456 505

Lange wagenstraat 9c, 5126 BA Gilze

Betrokkenheid van de ouders

Wij zijn trots op onze kinderen en ons kinderdagverblijf. Die trots delen we graag met jullie. Er is een oudercommissie die heeft gespeeld en meedenkt over zaken binnen de kinderopvang. Wij staan ​​open voor wensen, opmerkingen en suggesties. Heb je een wens, opmerking van suggestie? Laat het ons weten. Dan kunnen we samen kijken van dit haalbaar is.
 

Peuterbeleid

De pedagogisch medewerkers zorgen voor onze peuters en begeleiden ze in hun ontwikkeling. Aandacht voor de ontwikkeling in de voorschoolse periode helpt peuters om een ​​goede start te maken in het basisonderwijs.

Dit doen wij door:
Peuters doelgericht te stimuleren in hun ontwikkeling . Onze pedagogische medewerkers stimuleren interacties met en tussen kinderen. Zij stimuleren en dagen kinderen uit. 

Er wordt thematisch gewerkt waarbij het VVE-programma Peuterplein de basis vormt. VVE peuterplein biedt een totaalpakket aan activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. 

Deze ontwikkelingsgebieden zijn:

 • Spraaktaalontwikkeling
 • Spelontwikkeling
 • Grote motoriek en kleine motoriek
 • Congnitieve ontwikkeling
 • Omgaan met zichzelf en anderen
 • Ontluikende geletterdheid
 • Ontwikkeling van waarnemen en denken
 • Zelfredzaamheid

Op deze manier hebben kinderen de juiste bij zich wanneer ze naar school gaan. 

De ontwikkeling van peuters wordt ondersteund door onze Kijk! observatiemethode. Het is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en van de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief gebied. Goed kijken naar en observeren van de ontwikkeling van kinderen centraal. Het aanbrengen van deze systematiek draagt ​​bij aan een goede overgang van kinderen voorschoolse voorzieningen en basisscholen en de totstandkoming van een doorlopende ontwikkel- en leerlijn.
 

Visie
Normen & waarden
B etrokkenheid
Oudercommissie
GGD Rapporten
Vierogenprincipe
Wat zijn de kosten?
Kinderopvangtoeslag